14 March 2010

Apa Saya Kenal Saya?

Kalau engkau hendak menemui Aku
Turutilah jalan Ku dan bukannya jalanmu
Jalanmu jalan nyata
Jalan Ku jalan rasa

Berjalanlah engkau pada jalanmu
Dan Aku akan berjalan pula pada jalanKu
Usahakan kita sejalan, engkau dan Aku
Supaya tercapai yang dituju

Kalau engkau mengatakan kita sejalan
Engkau harus dapat membuktikan
Bukti yang dimaksudkan
Ialah kesanggupan untuk menurutkan

Engkau mempunyai keinginan
Aku mempunyai kesanggupan
Engkau di luar Aku di dalam
Tempat mu di kiri Aku di kanan

Berjalanlah engkau pada jalanmu
Untuk menjumpai Aku lebih dahulu
Dalam perjalanan Kita bertemu
Engkau dan Aku

Aku yang engkau jumpai di perjalanan
Tidak akan engkau perdapat, kalau engkau tak tukar haluan
Kerana di saat itu Aku keluar engkau ke dalam
Dan untuk mendapat Aku, jalanKu yang akan diturutkan

Berjalan pada jalanKu
Bererti engkau bersertaKu
Dengan jalan itu engkau akan dapat mengenal Aku
Aku yang selama ini terahsia bagi mu...


No comments: